dom weselny sala na wesele
sala na wesele Warszawa
.

Gdy nie mogą zostać zachowane przepisy dotyczące formy zwyczajnej, wykonywana jest forma nadzwyczajna. Małżeństwo jest zawarte jedynie w obecności dwóch świadków zwykłych. Może mieć miejsce w dwóch przypadkach.

Pierwszy przypadek zachodzi, gdy świadek urzędowy (kapłan) jest nieosiągalny (nie można się do niego udać ani on nie może przybyć) i jednocześnie jednemu bądź obu nupturientom zagraża niebezpieczeństwo śmierci (przykładem może być katastrofa lotnicza, gdy narzeczeni znajdują się na pokładzie i wiedzą, iż samolot się rozbije; gdy jedna osoba jest bardzo ciężko chora i podejrzewa się, iż w każdej chwili może umrzeć).

Po drugie może ona zostać zastosowana, gdy kapłan jest nieosiągalny i roztropnie przewiduje się, iż nie będzie dostępny przez miesiąc (taka sytuacja może mieć miejsce np. w Afryce, gdzie jest mało kapłanów katolickich bądź też w przypadku gdy miejscowość zostaje odcięta od świata, np. przez wodę i mieszkańcy przewidują, iż taka sytuacja nie zmieni się przez miesiąc)(kan. 1116 §1 KPK’83). Jednocześnie należy dodać, iż prawodawca ustanowił przepis, w którym wskazał, iż jeśli dostępny jest jakikolwiek inny kapłan lub diakon, to należy go poprosić o asystowanie (kan. 1116 § 2 KPK’83). Konieczne jest podkreślenie, iż nie jest to wymagane do ważności. W związku z tym, gdyby doszło do sytuacji, w której nie jest możliwe zachowanie przepisów dotyczących zwyczajnej formy, a w pobliżu przebywa inny kapłan, który nie został poproszony o asystencję, to małżeństwo zostanie zawarte ważnie.
10.02.2013, MB
Do ważności małżeństwa prawodawca kościelny wymaga spełnienia trzech przesłanek.

Mianowicie:
braku przeszkód małżeńskich (kann. 1083- 1094 KPK' 83)
braku wad zgody (kann. 1095- 1107 KPK'83)
zadośćuczynienia przepisom dotyczącym formy prawnej (kann. 1108- 1123).

Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa - pod tym pojęciem należy rozumieć sposób wyrażenia zgody małżeńskiej, określony przez ustawodawcę, są dwa rodzaje : zwyczajna oraz nadzwyczajna.

Forma zwyczajna

Prawodawca w kan. 1108 KPK'83 postanowił, iż ważne małżeństwo musi zostać zawarte w obecności świadka kwalifikowanego oraz dwóch świadków zwykłych. Jeśli chodzi o świadka kwalifikowanego (urzędowego) to może nim być: biskup diecezjalny, proboszcz bądź też kapłan lub diakon przez nich delegowany. Jego zadaniem jest przyjęcie od nupturientów zgody małżeńskiej (kan. 1108 §1 KPK’ 83); w związku z czym musi on być fizycznie obecny w czasie jej wyrażania. Nie jest możliwe więc, aby kapłan i nupturienci kontaktowali się ze sobą za pomocą telefonu, czy Internetu. W przypadku biernej bądź braku fizycznej asystencji, akt jest nieważny.

Mogą oni ważnie asystować przy zawarciu małżeństwa osób przebywających na terytorium podlegającym ich władzy (biskup na terenie całej diecezji, proboszcz na terenie parafii). Warunkiem jest przynależność przynajmniej jednej ze stron do Kościoła łacińskiego (kan. 1109 KPK’ 83). Z kolei, gdyby biskup lub proboszcz chcieli asystować przy zawarciu małżeństwa na innym terytorium (np. diecezji lub parafii sąsiedniej), to konieczne jest uzyskanie delegacji od tamtejszego ordynariusza lub proboszcza. Świadkiem urzędowym może być także inny kapłan lub diakon. Warunkiem wymaganym do ważności jest uzyskanie delegacji od biskupa diecezjalnego lub proboszcza (kan. 1111 KPK’83).

Oprócz świadka urzędowego w czasie zawierania małżeństwa muszą być obecni także świadkowie zwykli. Prawodawca nie przedstawił wymagań jakie muszą oni spełnić. Jednakże w doktrynie uważa się, iż może nim być każdy, kto posiada zdolność stwierdzenia zawarcia małżeństwa oraz dania o tym wiarygodnego świadectwa. Oznacza to, iż świadkiem nie może być osoba, która nie jest w stanie wiarygodnie poświadczyć faktu. Nie ma znaczenia, czy będą to osoby ochrzczone, nieochrzczone, pełnoletnie, czy też niepełnoletnie.
09.02.2013, MB


reastauracja, zajazd informacje
Napoje ppotrafią utrzymać kochanków w stanie najwyższej ekstazy, jeżeli oczywiście są oni w dobrej kondycji. Przepisy zostały zaczerpnięte z tekstów hinduskich, arabskich i ze starożytnych manuskryptów. Wiele z zamieszczonych w naszym menu napojów miłosnych można stosować w charakterze dodatków do innych potraw.

1. więcej »
 
Thomas Stewart - fotograf ślubny z Australii po tym, jak goście z telefonami komórkowymi zrujnowali kolejną uroczystość, postanowił zareagować i wystosował apel.

Na ostatnio robionych zdjęciach przez fotografa widać jak Pan Młody wychyla się zza gości z telefonami, aby zobaczyć, jak jego narzeczona idzie do ołtarza. W więcej »
 
Portal www.SaleNaWesele.pl istnieje od 2007 roku - posiada ugruntowaną jakość i markę o czym świadczą statystyki

660 272 wyświetleń dokonanych przez użytkowników w ciągu ostatnich 365 dni to wzrost o 58,92% względem roku poprzedniego

80 416 - unikalnych użytkowników to wzrost o 53,57% w ciągu ostatnich 365 dni, więcej »

Serwis SaleNaWesele.pl zawiera prezentacje hoteli, domów weselnych, sal weselnych oraz innych obiektów (min. pałace, zamki) dysponujących zapleczem niezbędnym do wyprawienia wesela. Szeroka baza kontaktów pozwala na bezpośredni kontakt z wybranym obiektem poprzez telefon lub mail. Wyszukiwarka google pozwala na przeszukanie treści w serwisie weselnym. Publikujemy także artykuły poświęcone organizacji wesela, zaręczyn czy podróży poślubnej, a także nt. zniżek i rabatów w hotelach. Znajdź odpowiednią salę na wesele. Tylko u nas dane na temat wszystkich największych obiektów tego typu w Polsce podzielone na kategorie miast czy województw. Baza sale weselnych zawiera również odnośniki do sal konferencyjnych , obiektów konferencyjnych czy spa.

Projekt i realizacja Agencja Reklamowa Dobre Strony